Tapahtumatuotannon kehittäminen, Bit1 2019 case-tutkimuksen kohteena

Tampereen ammattikorkeakoulun pelituotannon opiskelija Henri Riutta toimi pelialan Bit1-tapahtuman tuottajana keväällä 2019 ja käytti kokemaansa opinnäytetyönsä aiheena, tavoitteenaan kehittää tapahtuman tuotantoprosessia.

”Tavoite oli tuottaa Bit1-tapahtuma Tampereella 7.-8.5.2019 ja tarjota kehitysehdotuksia tapahtuman tuotantoprosessille tuotannon aikana saadun kokemuksen ja tapahtumatuotantoon liittyvän aineiston perusteella. Tapahtuman tuotanto sujui hyvin ja tapahtuma oli onnistunut. Osallistujat olivat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä tapahtumaan ja siitä saatuun hyötyyn. Tuotannon aikana kuitenkin ilmeni myös ongelmia, joita käsitellään opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa,” Riutta kertoo opinnäytetyöstään.

Löydät opinnäytetyön Theseus.fi -sivulta.