Pelisilmää Z-sukupolven (peli)opiskelijoille – treenaa pehmeitä taitoja ja työllisty!

Laurean P2P-projekteihin osallistuneet opiskelijat tutkivat ja tunnistivat Osaamisen pelimerkit -hankkeen aikana pehmeitä ja kovia taitoja, joita pelialan työnantajatahot toivovat rekrytoitavilta henkilöiltä nyt ja tulevaisuudessa. Lukuisien tutkimusten mukaan pehmeät taidot ovat alariippumattomia ja tärkeässä osassa työelämän tullessa yhä monimuotoisemmaksi.

Opiskelijoiden omista selvityksistä ja kokemuksista syntyi laaja opas, joka on nyt julkaistu Theseuksessa. Pelisilmää Z-sukupolven (peli)opiskelijoille -oppaassa käsitellään viittä eri työelämätaitoa: viestintä- ja kommunikaatiotaidot, itseohjautuvuus, tiimityötaidot, jatkuva oppiminen ja johtaminen. Oppaassa on konkreettisia, käytännön harjoitusvinkkejä ja pohdittavia apukysymyksiä oman osaamisen sanoittamiseksi. Lisäksi opas sisältää lukusuosituksia lukijoille, jotka haluavat perehtyä aiheisiin syvällisemmin. Linkki oppaaseen Theseuksessa.

Laurean opiskelijat työstivät hankkeessa myös prototyypit pehmeiden taitojen osaamismerkeille. Merkkejä varten haastateltiin kahdeksaa rekrytoijaa, jotka kertoivat, kuinka he selvittävät työhaastatteluissa työnhakijoiden pehmeitä taitoja. Merkit löytyät Kumusta tämän linkin takaa.