Lyhyesti

”Osaamisen pelimerkit” on kuuden pelikouluttajaoppilaitoksen yhteishanke, jonka tavoitteena on tehdä pelialan osaaminen näkyväksi. Hanke keskittyy pelialan työelämätarpeiden kartoittamiseen, koulutuksen kehittämiseen ja alan toimijoiden entistä tiiviimpään vuoropuheluun. Sen aikana luodaan pelialan oma digitaalinen  osaamismerkkijärjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan arvioida alalla yhtenäisesti.

Hanke tiivistää oppilaitosten yhteistyötä monialaisissa peliprojekteissa ja yhteisillä kursseilla. Työnantajat, kouluttajat ja opiskelijat saatetaan yhteen myös paikallisissa ja valtakunnallisessa tapahtumissa. Bit1  on kilpailu- ja verkostoitumistapahtuma, jonka yhteydessä valitaan vuoden paras opiskelijatyönä tehty peli. Tapahtuma antaa pelinkehittäjille mahdollisuuden saada palautetta pelialan ammattilaisilta, verkostoitua ja hakea harjoittelu- ja työpaikkoja.

Päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Amiedu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Sivuillamme on myös Pelimerkit-blogi, jossa eri kirjoittajat käsittelevät mm. pelialaan, pelikoulutukseen, osaamisen tunnistamiseen ja yhteisopettajuuteen liittyviä teemoja erilaisista näkökulmista. Osa teksteistä kirjoitetaan vain englanniksi.

Kysy lisää:
projektipäällikkö ja toimituskunnan jäsen Saija Heinonen
s-posti: saija.heinonen@metropolia.fi

tapahtumatuottaja Veera Schneider
s-posti: veera.schneider@metropolia.fi

tiedottaja ja blogin päätoimittaja Milla Åman
s-posti: milla.aman@metropolia.fi

toimituskunnan jäsen Elina Ala-Nikkola
s-posti: elina.ala-nikkola@metropolia.fi