Lyhyesti

”Osaamisen pelimerkit” (11/2017-6/2020) oli kuuden pelikouluttajaoppilaitoksen yhteishanke, jonka tavoitteena oli tehdä pelialan osaaminen näkyväksi. Hanke keskittyi erityisesti pelialan työelämätarpeiden kartoittamiseen, koulutuksen kehittämiseen ja alan toimijoiden entistä tiiviimpään vuoropuheluun. Sen aikana luotiin muun muassa pelialan osaamiskartta alakohtaisine osaamistavoitteineen.

Hanke tiivisti oppilaitosten yhteistyötä monialaisissa peliprojekteissa ja yhteisillä kursseilla. Työnantajat, kouluttajat ja opiskelijat saatettiin yhteen myös paikallisissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. Bit1  on kilpailu- ja verkostoitumistapahtuma, jonka yhteydessä valitaan vuoden paras opiskelijatyönä tehty peli. Tapahtuma antaa pelinkehittäjille mahdollisuuden verkostoitua ja saada palautetta pelialan ammattilaisilta. Pelimerkeissä luotu konsepti siirrettin hankkeen lopussa Helsinki Games Capitalin vastuulle.

Päätoteuttajana toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Amiedu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Näiltä sivuiltamme löydät  Pelimerkit-blogin sekä  Jutut-osion, joissa eri kirjoittajat käsittelevät mm. pelialaan, pelikoulutukseen, osaamisen tunnistamiseen ja yhteisopettajuuteen liittyviä teemoja erilaisista näkökulmista. Tekstejä on julkaistu sekä englanniksi että suomeksi.

Toimituskunta:

projektipäällikkö ja toimituskunnan jäsen Saija Heinonen
s-posti: saija.heinonen @ metropolia.fi

tiedottaja ja blogi- ja juttusivuston päätoimittaja Milla Åman Kyyrö
s-posti: milla.amankyyro @ metropolia.fi

toimituskunnan jäsen, julkaisusuunittelija Riikka Wallin
s-posti: riikka.wallin @ metropolia.fi