CRGP-tuottajien vinkit tiimityöhön, osa 1 – projektinhallintamenetelmät

 

Read this in English

Pelien kehittäminen vaatii tiimityötä. Tässä blogimerkintöjen sarjassa tiimityön eri puolia esitellään ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta – aiheina projektinhallintamenetelmät, viestintä, muutosjohtaminen, tiimityötaidot ja tiimityön kehittäminen. Laurean pelituottajatiimin esittelyt löytyvät aiemmasta blogimerkinnästä.

Juha Leskinen: Pelisuunnitteluprojektin hallinta -Scrumin säntillisyyttä vai kaaoksen hallintaa?

”Glorifioitu ylityökulttuuri on historiaa” totesi Housemarquen tuottajaguru Sami Hakala haastattelussa (1) Miten siis hallita kaaosta, jota pelisuunnittelun prosessi alalla vallitsevan yleiskuvan mukaan on? Viikkokausia kestävät crunchitkaan eivät enää ole suositeltavia. ”Hyvällä suunnittelulla, sitouttamalla tiimi työhönsä, ja kokemuksen mukanaan tuomalla kyvyllä priorisoida asioita”, jatkaa Sami.

Mielestäni tärkeintä on, että projektipäällikkö tuntee itsensä, haluaa toimia ihmisten kanssa ja osaa asiansa. Nämä asiat korostuvat, kun toimitaan asiantuntijoista kuten mm. ohjelmoijista ja graafikoista koostuvassa organisaatiossa. He kukin ovat oman alansa taitavia ammattilaisia (ainakin jos rekrytoinneissa on onnistuttu), ja koossa on itseohjautuva ja monitaitoinen tiimi. Tällöin on tiedossa myös osa asioista, jotka vaikuttavat projektinhallintamenetelmän valintaan. (2)

Tiimivetäjän on projektinhallinnan menetelmää valittaessa tunnistettava myös työryhmänsä dynamiikka. Toimivan tiimin jäsenet voivat olla hyvinkin erilaisia persoonia. Tärkeintä on tahto toimia yhdessä (Waterfall vs. Agile, 2018). Mukana olisi hyvä olla brainstormingvaiheessa tärkeitä ideanikkareita, heidän kannustajiaan eli likettäjiä, seuraajia ja myös työskentelyilmapiiriä hyvänä pitäviä pukukoppipelaajia. (3)

Kanban, Scrum, Excel, Trello, Jira, …mitä ihmettä?

Jos lukioaikaan ei illalla tullut uni silmään, oli paras kaivaa esille Pelkosen ja Miettisten Ruotsin kielioppi. Kauas tästä unettavasta vaikutuksesta ei jää Scrum-opas liian tarkasti luettuna ja kirjaimellisesti noudatettuna. Turhan usein toistuvat aikarajat ja muut tiukat säännöt. (4) On perusteltua sanoa, että tätä tärkeää projektijohtamisen viitekehystä on helppo ymmärtää, mutta vaikea toteuttaa. Kuitenkin se on monesti käyttökelpoinen työkalu edelleen. Miksi?

Jos Scrum on liian tiukka ohjenuora, niin onko Kanban liian väljä työkalu projektin hallintaan? On ja ei. Pelisuunnittelun tapaisessa vaihtelevassa ja hektisessä työympäristössä on tärkeätä tietää, mitä tehdä seuraavaksi, mitkä tehtävät ovat työnalla ja mitkä jo valmiita. On myös oleellista suunnitella tehtävät niin, että työtaakka ei käy tiimille tai sen yksittäiselle jäsenelle liian raskaaksi. Näihin tavoitteisiin Kanban sopii erittäin hyvin. Siinä rajoitetaan tehokkaasti kulloinkin työn alle otettavien tehtävien määrä. (2) Entä jos projekti on suuri, ja saattaa sisältää voimakkaita muutoksia matkan varrella?

Excel ja Trello ovat jo opiskelijoillekin tuttuja työkaluja projektin työstämiseen ja hallintaan. Tiedetään, että Excel–taulukot sopivat moneen työhön. Eräs suomalainen huippufirman pelisuunnittelija käyttää työssään ainoastaan sitä. (6.) Trellossa näkyy Kanban taulun tapaan tekemistä odottavat, työn alla olevat ja valmiit työt. Siihen voidaan kuvan 1. mukaisesti liittää myös toimintopohjaista seurantaa kuten Business-, Unity tai 3-D-välilehdet.

Kuvio 1: Trello työpöydän näkymä Cyber Hero opetuspelissä (Fair V., Klinecz P., Leskinen J., Lindroos J., Liukkonen T., Saarinen M. & Tikka V. 2018)

Erään, ehkä toimivan ratkaisun edellä esitettyihin kysymyksiin on esittänyt Jira Software. Heidän tarjoamansa ohjelma yhdistää Kanbanin visualisuuden ja Scrumin resurssien seuraamistarkkuudesta riittävän version. Sanotaan, että projektinhallinta on tällä menetelmällä yhtä aikaa sekä ketterää, että tehokasta. Tarjotut ohjelmistot sisältävät monipuolisesti työkaluja näiden ja muidenkin yleisimipien ketterien projektihallintamenetelmien hyödyntämiseen. Jiran valikoimista löytyy työkalut niin Scrumbanin (Scrumin ja Kanbanin yhdistelmä), kuin Kanplanin (Kanbanin ja kehitysjonon yhdistelmä) hallinnointiin. (5)

Scrumban taulu visualisoi kehitysjonoa perinteisen Scrum Boardin tapaan. Siihen pystyy kuitenkin lisäämään esimerkiksi rivejä käsittelijöiden erottelemiseen. Ohjelmaan sisältyy myös mahdollisuus saada nopeasti yhteenveto projektintilanteesta sprintin päätökseen. Tällöin tekemättä tai kesken olevat työt siirtyvät automaattisesti seuraavan sprintin kehitysjonoon. (5)

Kuvio 2: Scrumban taulu Jira Softwaren mukaan. (5)

Summa summarum: Maailma on täynnä toinen toistaan paremmaksi väittäviä projektinhallintajärjestelmiä. Lopputulema on kuitenkin, että esimerkiksi tärkeää listojen ja taulujen päivitystyötä ei tee kukaan muu kuin ihminen. ”Digijärjestelmät muuttuvat taakaksi siinä vaiheessa, kun tiimin jäsenet eivät ylläpidä taulukoita omalta osaltaan. Ellei sitten työryhmällä satu olemaan yhtenä jäsenenään ihmeiden tekijää, eli tuottajaa. Tuottajahan on usein paikalla ensimmäisenä ja lähtee viimeisenä. Hän kyllä joutaa siivoamaan sotkut… ” (1)

Lähteet:
1.) Hakala Sami, tuottaja, Housemarque Oy, 9.10.2018
2.) Waterfall vs. Agile + 4 muuta yleistä menetelmää projektinhallintaan, Agendium & Pulkkanen A. Viitattu 11.10.2018 https://www.agendium.com/post/agile-waterfall-kanban-6-projektinhallintamenetelmaa
3.) Ängeslevä A. 2014, Level-Up: Työrutiinit peliksi, Talentum Helsinki, Viro
4.) Scrum-opas, Lekman Consulting, Schwaber K. & Sutherland J. Viitattu 11.10.2018 https://lekman.fi/scrumguide/
5.) Ketterät työkalut ohjelmistotiimeille, Atlassian/Jira Software. Viitattu 11.10.2018 https://fi.atlassian.com/software/jira/agile
6.) Pelialan osaamistarve-haastattelut, Next Games, Markus Montola, 3.5.2018. Cyber Hero -opetuspelin suunnitteluprojekti, 2018. Fair V., Klinecz P., Leskinen J., Lindroos J., Liukkonen T., Saarinen M. & Tikka V. Haaga-Helia-, Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulujen yhteisprojekti.