CRGP-tuottajien vinkit tiimityöhön, osa 2 – tiimityötaidot

Read this in English

Pelien kehittäminen vaatii tiimityötä. Tässä blogimerkintöjen sarjassa tiimityön eri puolia esitellään ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta – aiheina projektinhallintamenetelmät, viestintä, muutosjohtaminen, tiimityötaidot ja tiimityön kehittäminen. Laurean pelituottajatiimin esittelyt löytyvät aiemmasta blogimerkinnästä.

Dan Nguyen: Tiimityö! Tiimityö! Tiimityö! Miten se onnistuu?

Tiimityöskentely on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Monessa työpaikassa työskentely on muuttunut perinteisestä johtamisesta tiimityöskentelyyn. Esimerkiksi Supercellilla työntekijät työskentelevät tiimeissä, tai tarkemmin sanottuna ”soluissa”, jotka koostuvat 5-10 hengestä. Nämä tiimit ovat autonomisia, eikä kukaan varsinaisesti johda heitä, vaan tiimit johtavat itse itseään. (3) Varsinkin pelialalla, jossa on työskentelee paljon ihmisiä, perinteinen työskentelymalli ei välttämättä ole paras ratkaisu.

Vaikka jokaisessa peliyhtiössä työskentelee tuottajia, joiden tehtävä on johtaa pelitiimejä, heillä ei välttämättä ole aikaa johtaa jokaista eri pelitiimiä henkilökohtaisesti, ja tämän takia tiimityö ja siihen tarvittavat taidot ovat tärkeitä.

Monet ihmiset kutsuvat usein työpaikkaansa ja varsinkin omaa osastoaan tiimiksi, vaikka he eivät olisikaan varsinainen tiimi. Ja se onkin osaston ja tiimin ero: osastolla saattaa ihmisillä olla kaikilla samat tavoitteet (myynnin lisääminen, kontaktien saaminen ja niin edelleen), mutta jokainen on ainoastaan vastuussa itsestään, eikä kenestäkään muusta. Tiimissä taas jokainen jakaa vastuut ja onnistumiset. Kukaan ei voi yksin ottaa kunniaa menestyksestä, eikä kukaan ole yksin syypää epäonnistumiseen. (2)

Tärkeimmät tiimityötaidot

Erilaisuus on rikkaus ja se pitää 100% paikkansa pelialalla. Kukaan ei ole persoonaltaan tai taidoiltaan identtinen kenenkään muun kanssa. (2) On olemassa kuitenkin taitoja, joita jokainen, joka työskentelee tiimissä, tulee tarvitsemaan. Olen valinnut mielestäni viisi tärkeintä taitoa, joilla tiimityössä pääsee alkuun:

Kuvio 1: Tiimityötaidot (1)

Kommunikointi on tiimityöskentelyn selkäranka

Projektit eivät etene mihinkään, jos tiimi ei osaa kommunikoida toistensa kanssa. Kukaan ei ole seppä syntyessään ja tämä pitää paikkaansa myös kommunikoinnin suhteen; jokaisen tiiminjäsenen tulisi harjoittaa kommunikointia aina. Kommunikointi ei kuitenkaan ole pelkästään puhumista; se on myös kuuntelemista ja kuullun ymmärtämistä. (2)

Kaikki eivät ole verbaalisesti yhtä lahjakkaita ja jos henkilö ei kykene ilmaisemaan itseään, siitä voi koitua ongelmia. CRGP-projektissa on esimerkiksi käytössä tietokoneohjelma Discord, jolla ihmiset pystyvät kommunikoimaan sekä kirjoittaen että puhuen.

Konfliktien sovittelu

Erilaisten konfliktien syntyminen on väistämätöntä, varsinkin kun työskennellään muiden ihmisten kanssa. Jokaisella ihmisellä on niin paljon erilaisia ideoita ja näkemyksiä asioista, että asioista pitäisi pystyä keskustelemaan rakentavasti. Ristiriitojen ei pitäisi vaikuttaa tiimissä työskentelyyn ollenkaan, koska ne ovat osa tiimityötä. Kyky sopia ja ratkaista erimielisyyksiä rakentavasti on erittäin tärkeä taito tiimityöskentelyssä.(2) CRGP-projektissakin on ollut muutamia erimielisyyksiä, mutta rakentavalla keskustelulla olemme saaneet asiat selvitettyä.

Vastuuseen sitoutuminen

Vaikka tiimeissä jaetaankin onnistumiset ja epäonnistumiset, niin jokaisella on kuitenkin annetut roolit ja tehtävät. Laiminlyömällä omat tehtävät ja syyttämällä muita omasta epäonnistumisesta, henkilö saattaa vaikuttaa koko tiimin moraaliin. Tämän takia myös tiimin tehtävä on varmistaa, ettei kukaan syyllistyisi tähän ja että jokainen on sitoutunut toimimaan yhteisen hyvän puolesta.(2) CRGP:ssa ei vielä ole tullut vastaan tilannetta, jossa joku olisi syyttänyt muita omasta epäonnistumisesta.

Erilaisuuden tukeminen

Erilaisuus on rikkaus ja tiimien pitäisi arvostaa sitä. Ihmiset ovat kaikki erilaisia, mutta sen ei pitäisi aiheuttaa syrjintää tai ennakkoluuloja. Omaamalla monipuolisen tiimin, tiimillä on käytössään iso joukko erilaisia taitoja ja kokemuksia. Monipuolisuus tarjoaa myös uniikkeja näkökulmia useampiin aiheisiin. (1)

Ongelmia saattaa syntyä silloin, jos tiimi on liian homogeeninen. Tiimin monipuolisuus on yhteydessä tiimiälykkyyteen, eli kykyyn ratkaista tilanteita hyödyntämällä juuri näitä erilaisia taitoja, joita tiimi omaa. On tutkittu, että tiimit pystyvät parempiin tuloksiin, kuin esimerkiksi tiimi älykkäin henkilö yksin. Tämäkin on yksi syy, miksi tiimeistä pyritään tekemään heterogeenisia: esimerkiksi erittäin älykkäistä ihmisistä koottu ryhmä ilman empatiakykyä saattaa joutua konfliktiin nopeasti. Kyky empatiaan on myös yksi tärkeä tiimityötaito. (2)

Meillä CRGP:ssa on ollut tuuria, että olemme saaneet erittäin monipuolisen ryhmän. Meillä on opiskelijoita kolmesta koulusta ja jokaisella on oma tapansa lähestyä ongelmia. Meillä oli yksi ongelma koskien pelin grafiikoita, koska osa halusi tehdä pelin 2D:nä ja osa halusi 3D:nä. Yksi meidän jäsen esitteli oman ratkaisunsa tähän ongelmaan: 2.5D, eli hahmot 2D:nä ja muu grafiikka 3D:nä. Tämäkin ongelma olisi jäänyt ratkaisematta, jos meillä ei olisi ollut monipuolista tiimiä.

Palautteen antaminen

Palaute on elinehto ihmisen oppimisen ja kommunikoinnin kehittymiselle, mutta palautteen tulisi olla aina rakentavaa (1) Hyvä tiimin jäsen osaa olla nöyrä, vastaanottaa kritiikkiä ja haluaa kehittyä. Hyvä tiiminjäsen ei anna myöskään oman egonsa haitata itsensä tai ryhmänsä kehitystä. (2) Olen huomannut, että palaute mielletään yleensä negatiivisena asiana, mutta se voi olla myös positiivista: myönteinen palaute nostattaa tiimin moraalia. Olemme CRGP:ssä pyrkineet antamaan positiivista palautetta aina silloin, kun joku on saanut oman työnsä valmiiksi.

Lähteet

(1) Mullins, L. 2016. Management & organisational behaviour. 11. Edition. Harlow: Pearson.
(2) Salminen, J 2017. Onnistu tiimityössä. 3. uudistettu painos. Helsinki: J-Impact.
(3) Takahashi, D. 2017. Clash of Clans maker Supercell is making investments so its core team can stay small. Viitattu 22.10.2018.

Clash of Clans maker Supercell is making investments so its core team can stay small