Kohti Bittejä, osa 3: Tavoitammeko kohderyhmän?

Read this in English

Tapahtuman markkinointi on keskeinen asia, jotta tapahtuma onnistuu hyvin. Mietimmekin useita erilaisia markkinointikanavia, joilla tavoittaisimme kohderyhmä mahdollisimman hyvin. Tulimme siihen lopputulokseen, että pelinkehittäjäopiskelijat tavoittaa parhaiten koulujen sisäisissä verkkotyötiloissa, sähköpostilla  ja Facebookin kautta. Lisäksi PreBit tapahtumasta kerrotaan päätapahtuman Bit1 verkkosivuilla (www.bit1.fi). Sähköpostin kautta lähetettiin infopaketti ja ilmoittautumisohjeet opiskelijoille, joilla on valmiudet osallistua tapahtumaan. Tapahtuman lähestyessä laitamme lisää infoa sähköpostilla. Laitamme mukaan PreBitin esitteen. Myös julistetta levitetään.

PreBit-tapahtumia järjestetään Helsingin lisäksi myös Tampereella ja Oulussa. Niille kaikille on luotu Facebook -tapahtumasivu, jossa ihmiset voivat osoittaa kiinnostuksensa tapahtumaa kohtaan sekä jakaa tapahtumaa muille käyttäjille. Facebook-sivulla on myös mahdollista kysyä kysymyksiä tapahtumaan liittyen ja saada ajankohtaista tietoa sekä Prebitistä että Bit1 tapahtumasta. Myös Bit1-tapahtuman verkkosivut on linkitetty PreBitin tapahtumasivulle. Verkkosivuilta saa tietoa uusimmista julkaisuista tapahtumaan liittyen, kuten esimerkiksi tapahtumien tuomareista, pelitiimeistä ja tapahtuman etenemistä.

Aluksi suunnittelimme käyttävämme myös face-to-face markkinointia kampuksilla, mutta päätimme jättää idean toteuttamatta, koska tavoiteltu kohderyhmä on niin suppea. Toinen idea, jonka jätimme toteuttamatta, oli pelifoorumeiden käyttö markkinoinnissa. Foorumeiden käytön osalta tulimme siihen tulokseen, että niiden kautta emme saa tavoiteltua näkyvyyttä tapahtumallemme.

Tavoitteenamme on luoda tapahtumalle trendaava ja rento mielikuva, mutta kuitenkin siten, että osallistujat huomaavat tapahtuman tarjoamat mahdollisuudet oman urakehityksen ja tulevaisuuden kannalta.